SANDWICH SILENCE
Codice:   17731 AA. VV.

SANDWICH SILENCE

s.l.,  Oritsu Shuppan.  Anno:  1974
Argomento: Grafica Moderna e Contemporanea
Descrizione aggiuntiva: 

ill. a colori e in bianco e nero.


Formato: in ottavo
Legatura: leg. bross.
Pagine: pp. non numerate

Artisti: Osamu Nagahama, Tenmei Kano, Katsumi Asaba, Masayoshi Sukita, Keisuke Konishi, Shiro Kuramata, Ikuo Sakurai, Keisuke Nagatomo, Seitaro Kuroda, Takahisa Kamijo, Minoru Takahashi, Hiroshi Tomura, Shinzo Higurashi, Masateru Aoba, Yamato Shiine, Takamichi Ito.

 

Testo inglese/giapponese.


Note: Buon es. ma con segni del tempo